PNG  ��� IHDR��^�����/���sBIT|d�� �IDATx{tT'3(x)MMzTh5 T- G@]-RS{"j)bkT0rʥ$G1=<ke{k>#E|S?gm�PbB""H������8\ڤ'�؁������@& CfЗ @bᰢ(�������$K1ka�������!x)b%E������ cP������^3Vf$A#������z\aB!B������#xR`r������^lޥ!++p������Gp÷�������eۿ=E"B!B�������(zS* a������@�N.H$Xo������@q!x ������^�ς1RK ~�������t�zˑ5ƎJ�������ѨB!LXc������\"x^$&#+&I ������n/�K&ì������a"Hì�����!x�tBӻ1k������X,P(D[e3[Y;�����T��BRl�����`�@bB(u잵C����@A�$g `]6u����@q x�؆(1 wv������0@Ƭ����@oE�ȋP(DV`���� /� B0�Z6u���� x�! *:���F�(0pAC�A6u������! �?f����@2�@ыD" B0� e3[Y;���� �PRa��vf���T^��%+(+ 1�(Zv!��� �G0pXh� oì��� w^��=! ��fQC��ހ�У��P""Ѩ"a ���J �׈F B0��x�c?(MV^$q{ڦfW6k$H~ueæ5l0 \Ç%�+EQaB!t��(b1@qDz@;quXMj zONYSS &sQmk7k[IޒT6ihh4UUU+uy϶VA_~zҮ:^ZM4Ɏf,>9GVUQvi6Z>O_{#x�z0��X,k-' q uz']>}N#G\I Ԭ ԩS5nܸoG5)״G95j_VM=xi )rNa~?F-9;}uuh= $��:0pXH��iN c[>k| 8�f6.բiS5gΜ{ys'J[4[Xj?KlyaҪ6R__>�C� B��J˓6)ŋkɹ atFa"z7񍢛[$w6$moU֋Ty ^vQfxIR{vfn��X,P(D�@ by2 sfg+< 6lFzɗl2 $X𩦦FwuWqԽQ=#9^V+]6is!fRZ7�̹ ��J%�8n D b>0aoξC)G;9w&׽UmM{`rЛ9 ��JM< ӧ~\.G��rTVV`02y^nOGatjÁzO3466jƌڽ{J tyg#ŽLi~NC ,mݦBwG^��p(( 3`�@ r\z  |rr:=\k}ՆыZO!Dlqm}b ]|`et#iA.Q�>Б#GtEdvp9ڦf]'man455r .ZCZҮ:[[֜~„ g>c_vIzD/` =ztz|l�τ/_L��J[N ˓GqD׆CaMSE kʕR?R~6,,YkjŦV%/KNv*ݾpkS3,X @^��ȱ!L& 4��>'CIk .% 3dKe޼y:x`Zn�#��p8P(H$B]��zX,H$H$h4h4(&9p*ml=Ɩ-[ԿZɴ#z妪u_;u5i=tsa@[ulZM4r;+W9Uj_Q,I@ǴWG^\+Vر+r��_s8N|1 �@^R _S*Tt̶ ]yxN}=$tN$aI+z_[oڴIƍ3~@j3t>]t`?fҾ:m{5k,k8Mi}I >dimoTUUSj„ AL6&X 4Nm]] P x���{b3uUA_FyGn65Zo�tMM~̟j-ZHCmt@﵆EYs[[ K^6j/:oezK2oUN}HMM뮤k{ysv6c P,2 �@sӧ<5a��行~y<\.~@V+6SxU􌚫Rmmy͚5+9tX_IFjjjTyק.6oRC~7,JK.8t''JOHzH P&J,{͚,ÑXϥac)jjjt_sION4|MRV뛶Ζv�d�ra��E˓|>) L^  x!@@^-C'ФI=j ×Wm _ve=>^[f<Ư3T'fYOdv@kH[KwkkVI޽d>AJ&u~ ?}whZǺukYn@f^��(Q]C #}MꨥE+Vз.H-ҦM:=)sJj_ q]X°Oάϟ_zO~j\eNԃWWWk5kVfK[<ҭwɫY2&2I/^a�~3~&5LMkGۤ#R{=Zi{Bio6K}(IOPK w-}yyjH ��=87CKKn͘1C˗/Ol߼y/^K.D=PVm]6)ȅsktN.]kF]w]y6vܩɓ';ڵk׮];Sڰx6oެKjƌ)RnrKJC=+B/͛ۗ/_9shI!d66lؠ1cƘg„ ̙3;uxlܻ+BW'fr<#ꫯ֒%Kqz͛7OSNM90{nM:US}}}b{cc,Y:Hmݺug=ю62=c='jժU9?_IZ/^K;}-fO.rÚL|k_A|tU:r^zatj?ԜdL%UӧO8w2^꯫%K^j�0`ȃ{Sb;L;L*P\zuaڵzIt_wGW\qEƃK.`j!,_<'_Tjwޙ1 yns뭷|LwѬÇ5S Ν;`kllԃ>hGyǒfe۶ҎJ!ƣ>S񿇟oJc/UUUi՚6mZzO!v0}8Ʉ᬴G KjY OǹLk윭!ޟyBK6sIZej Ӓ&3毺Qjγ#W_1 �@Fց>>sLۗt]zJjﯨHt%ڽ2:6ɹR]ӊF̙33~.Æ 3|Xmٱcoڏ3&Or[5bĈNuٓv{p`;vYmV{޽{={9m/|rtfV˥yVjeKs-Ŭƍ:ð$[fZHRiYؿ;-=zt5yb 1g5|{- 3�� 9N!#rRwA{/3r'Qh(\5-DiO777w;{,63>|>A~nß2e|`}oGQߟ/]NK޸|WWWgL ?4�UAe\`Wi4Ygnۂ;>}z^VmmƏ) ak{ݸ$5t2ߗ~wϕ'a ȫEZ}U@l{OmܬJu Vv|\3��nu aC1 ZrҥK5a„]bŚ5kVz[|r=ckzw4ܷvZUVVjÆ +FAI,_~ym?!_רB 7n9sh֬Yjkkk`kǁzIWٚ={~ἜGx^oc[|f> 0ȗLu;5:߰P;d\ &JW֤It3&5^dY{`Tz��A䉕⬙:餓t}驧2T gmڵzkpA]]k o}+wߝpKڶvO?9FKtTJF/~a,_\W6=e3<3i[F֯_wڶd Z)ae-ԬIZ-d[ffHAɳFx Lt;?7/4WSS:}V�G��5r\9Y(FFu4y䜶od„ ZrLoҥ)k`tյ`Ql]|qr\ihhP]]]F%W_ѱF/_켦݉/\<(yѣGMgHES9Ο*t U$0͑4n̙|R5:8Fӯ~}XrvLkFmmݫ{vI/~Iۺ] RYԬuzRFu>wd޽=$.ғ57i7߬{WCfv;-�^��M<O&uw78p'4wDq}O~͛7/F50P|yMWX\ ҍ7ިz*鱹 tѲm۶N:•Ďk}j˖-ZfM3t:f8 ><]`y'u){=^ԫ`Pc%F֖h9ĉ|oNN,Av 7FRz.Auodu1eXx@~���C2B/}K;\Ps#7yM=ܼ+]/R30zIH>zƎkSonå2/c�� �IDATa4U V wTyKWWWL Ih$__e\_W֭o}H ЭZ\jh4!I[j[b//�� a�krY�2O5.ȇn޼ӿ`%3Y*h$\Ggr)՗92yI!"66Yn+_J?hCuB%)ib`С%[1|jn/6Ygc5^VZ,?/�� o:000(v0p}w SgSBj_>8O9rİDxAɗ^zI---ڲeKMhvǎjmML!̘1ӲL0IѹuM%%dyN9唤m;w4|S)'>5Gvugꫯv3s~p]uX^^.pFN]CSO=59={H?yp65k6ZjJǏOޑ"xoCbT[(]B#]]b2_mYj>62u4 PR^��@t aaPtΝk8<餓ŋkРAIL0!~\~i?6 &՜X|M4f̘N7oެAiƌ5ҚGN@kt%$=K/__r;U(0P}Z둴PĒÕ3e}FO?A!vq-/ ^��@Qp݄0(?wߝI.\h\7M֐3gNF}… m{ `0<>lQ,SULRx1k*_{-\0dB>lnj5J<@ϪJtnv\'v}eԨQ1�]nA}LlGeO?NK.t c]g;1|gH҂ 2sk֪6o- @~��5x<0( SLSO=:- G?: 5JSCCnFKIA'?ѳ>4#g̙zgt7A4P:n8-\P۷o 6L+W… ; v_s9'cuM%/ۓyӔ)STWW5k$)f%Ƃ`V>_SYFÆ Ӛ5kR~LcptѿeT'9ac%ƤԳ]bNJx6r4$}OK6TpjmzNgK�# ��t?���DQE"E"EQEBwgqD: ]uX)jjjtly`ohtZM4)csݷ+VhرHKxɭBƒ%_6u=eyƕ$͟?_f2ViޟKڵM͚_>n�1�� -߯>}(0��t+( rv]mkkVr[oՖveei\ۿPb 1w4ݗ 覛nݻ;h )IIAK(3].t���rKD"B!f���[8ntD#!nz^:wشRmmjls/7fp?^rS__zMc4|[Cp`kAlYf@��5 B ���tyCj_,Ĥ5$^'+HQ ;v>}л|R녤CujTz5vǞ/mk@qc1��У\.|rd^WN'?���{9Ny^~A|>n~ŨE)|=s��T˓#y ]/^]rZ?]I =jb\(tAKME1ˤFUSno߾6@*Bw���Xċz^EQaB!EBw ��k"ѨѨbX{6.m5mڴu |zfxޫdK=lTin* Zt.K@ނ/U:MPh#� x��! ��(.K.+x�qVLl%]pF-顋%lE<ޤ�1O镼t(t٬Y7|p; /���b1B!B^$n"w(]EJlwOr*Yj+"k+Ye[:sOFц=˶(TJO9ZԶj7/mIRv[:bdkvs1b !}{@|yR ]K͛7kҤIɅ %q i)rfiǑľIE*jfQ\UUf.deCf},���ؠk J.LE҇~iK*e[:틵ߥ 6:/B^4&,\,@^K52}JRa}9읽4ZrSKs6`e1B i.i[sIjf FozKN֧ԩS5vXN7MY_SS�2G��`3!#Ǔa3aaJO۝2ԕ>ɫ:mږ@xGG05c{-g܇~9,˓e]'&Os7Ζ:]3Rіx=z4cFvg=K4wLz=4:&5YրVp{\MM3×Lur8QpIhE<CYKq/Y/@dU'&Oˊ+4vX[qt__-]__ǖȅ} tuxTt5/K0eYg�2G��'0'~vgy`gZa"I៽x\tksOǗvrIZ2ѷt0<ҰGgLq{gLk,stVKx{ѭ =U5&g9\{V2[]mWdE6tϐs :_ Z7o*tS"8q"ϴJ'L{Jw3]!i$f}p-^]__ykiS)N{Z\g kP>gE%^+SaB;?߫FʌoMU= ƞm{ѭ E_Sx3Dsu.aFeߋb-m nRx mFFϭtW'&n{ɇ.;iI*0%c|2Sqgy6ct2A�lC��P�CI B #fԃS:^4gZUR{c˶]m_նNۢm /C.13IJݤP&ѭ?W-uK'$;B,I:~s:~s9>I3U {taB˶ M*m :>z"W/Z߼4 /ۢ:iwiYT7m*uM>2a^«V'&ƱϦga {&9e}5fb-m)R^].UUU;rHcP}'|_vڕNc!0U!}0 P`!'zM{R]]Rf�lt:p8_YBw ���QYY>OLn[ٯujt(n}^<(wBn}^N" {z/H6QԵ*<ϊ^6Q۝أuC?|){.̳lyU~kmѿ/e5sB?4IO}m?;/knѿ/cN5~%7ęגK]]]CIwzpszCЛvÆ rh.]Vf\veY Vrv+( O> *++"x��(6n[eeeӧ!L ȶwn?_/t7"['kikj'V^U/'gF"yy~od}yg~C_i=4ASw|O*m^tt{e[wJM>CC-WHOeN|ssKbfЛvz6;:.բ%ژug>Gb6WYYav\R!x��(b]CCSd"kkԧ,+U`mؿ ߹!coL=Ll*\oC ܖ}gPs͑+S?r:ݤXKI}5 _>g9-4sVɭ|WsVi?팂_Spߜ˭{ݣ[~Ca(L=rZL |$vR`5Rۛ6e(:̗zE>�Q]]yφ]roO1ftgg}_ڡәHĝ���Vn[nwrHDPHpXX=Y ۞K?dtqiH9+OVm۝CB]ƃA=]dhZ2.ZR׺ ҩS~@4^Sky#vĚ[/6#LzmoAݵ\=E>B)SG?b""ѨhUlZhW_}5z5C ^3rˆ[_lx :X㟥Cf���8˕  Gmrl=1]ߗ?A1C_Ռfic/ueA[n#^L8~s_ $:V>03#UR;.?[;tnwO,?o2wg!~k^+Y8"t1rk|>_b鮛lK,iwML{lSw Eh.Նы/@&+V(TJ1a1��*CS$Q8V8V4-tzfx~!i[t!Ӂ,3c\*wuyF"\kW/K3~,sBy睟y:g_ E%l-bk1CpJF>B oX))} h4&F%Ϟf},8tN;-)�� WhYc]\Z5Y^z](]ѭi SkW'RWu|^zT7/@WJb>#dU'&rcaٳgk3N6m6==W,aіۀMZCғJvP-zP/r̙c TiQ( ��0:^/P@M1]O6C}sc>eF;{3*ԴJk[BV5TT* ]R;t1UG|]j_/„aB!Bb-.eѿ0??S_5G+_Rr}gR>6T)sJi|pO/EΟ6:zh=ٔؑmy&B}}|M]74 11բh9hգtr iUVV@ yRµ:&5QDƳ5_%cX��� %=N߷RebGK@ruWѹ m>Ԣ<3t)fɜUA"IS5ʖ%5;U|}Gu\Jc?~aAoT4 $łn~K{oSyajȳ$Ig*vmoc9H{%Iگ1(ߖ{(M4)=(V��� %&+kyڜr"gy?^|xMf8>Gk3_ZCi:c}3вF9}=iSGf^t}r ݭ۞{Z\cG�zLj ݅(A~=l\eNTsS]]Mm^dŊuWYY@ 2~|>y<n\.B$���2cCXKn5/p,'m;SO[E/v,Wr;�� �IDATBv٥s69Ii=LyU= }Ts-K/b ;( ).Kn[^W>OeeecTVV&'K���V]C_ҿߒ0;5| P)˅m\ F>{˽]-HIRwnYvS!8dC(+cPz$߃ҥ@UU֯_OB`0`0i墘=l��q8x<_v~nwɄ0g>=񌴋-F}t_xۊn?XK[b؈s:$Eb-mi?ѭ:> z0l]9>XKyjdmC5cu@>d?; }:>-z1~|^kf̰=峦Q߼i#lWğoSLmQ=06J=1 (/T&e2|7@ԨN#G,tWkxUJBw����C(c@R-YG]3Sۢ <\.L_?ǀ<1=S[|iQfB9ɿpүfՉdJ5j_z5k֬Bw9xbMV^I&ȽjXB?x--fX=uUГ���J|92I BEYKLRO;u$if{r ?AsuA@k6E>CNir"y�W}U+Ē.}ŧ3D|wsUnmVw_ir5@# >k{}PZ~`iy\pr]6BWdvG!rI/+SR^|]ghϾX9f<* '\ט! m.%/6r?y¿yS᧛= 9Ks+)Yѿi )3@|z/nWejޟ;7y@tFh6m鱅 [~"ѨhWU; w8I_]���%'0�z攵: )UZǞѣG>6Ҧm /jszS0 .Ե^N:p$Q8.|t@~p*ml=cZ{g丿騮e]/XCyUc ���Jk8N|��|rLgZUbFY|Z@^MR&RKK9L+R{iD3b�Kqѣu¶%H /���(i0� 3^)YPl1EwQ*ڰGMj@ǴSQtƸq4bp :UYYaÆ)ox�qy2Hj I/Sl19:ؑ$G>ܱWG-:ڛ81m555۷$3T0TEEN>d?nv U�Ł���=F$Q("PP/�JI,K b90Y*@i x��@D��'uUޅ���=^l(b��� C,OֽS���J< ���d1SW���Z0���֕r"T ���@0���v*:1UP(/���@hTP��&v/OF����)DQaB!B���t#&0&RA���XD��zTTQWce�P^����b1B!B��Pr**ă:��� Ga��@Hc-'P ^���Oǵ_' ;k_:~Ki rUm )J333`=F/mJ[%/z@zyHD+"H: /š |۵_x` 7+G/ p W7 CD&k^`]inʬ~Q dYbVz|KHxAu Õ Iǵ_#j8LGf.//rU-tk fg^ƱrC}R~Ixj wGЫCM%\GiM٦ܼ}Rnvov۔?]mv rqdaB7vGh'ݦEv~ (Iο$UNHlHnSk$<~s4JL+d27Mn #ΪM{YpS0KTBI>CH?%"&N>~6u۵/pwrDT+ƯS^E.AG e̺,n:^GNUWɔr<>L3ƌ" # [#o5ZYYyE OL7BqckqvJ//Ds ?#ßVgq; \tH/Gf_[OoLA&g"{"{"<>_L喈Yps !r#d\n%w/w2R/Rē&D&Y78XzmZd?u[ӈ2|n;!z@zyHx^ 5[ótZ-๝jAXe${"Z bX?Y@fS!ҡf0QRFϟKGQ%TYUNԞ5[}Ӱj*kr;\u'VZ*VgVgGx>Vgզ=#rh,~31 }edQʘ"B^`R;^đ~Qxn4v)7ʱct*d4,5 /kr<Xw'C]o"t2t2%[~" {" űm>A/A.4qO +קAkȡ*Wgk(K/ } o~z]()#ϥ(7.*7@ژHr"[Nz骬ph~Tɰ:: @xXU[u(I8{yO$,L&BiiD)c{"Fx8-L}4WpV~_%7Cإl*/ө"Ә:CBPYp{|2ݥ~H.BGAj+.?K'S"4HSquDfAc|d_L\|9iIx!&AH9!Rɇ_)}LBǦrHX|bOx]S*bjv|J$)/ ϯmH/?i[^nmqM8=YYo O/eNT&H#.v3s{W&DW r +n+yKM Gc9۔(|N˱rC}R~Ix~{"K+Hr=}3,D;2AH/7reBdI7޷ifm $"tETVg["a4jlCn?Vg'KR*VgVgDyxf~9GiD)c{"No?8nA82EbZd\5|wk%wLxoRK\K $Y)%Ł !r {"4Ⱦ62 &]iZQMf8<5϶$שۮ/Sm?Ư7ڬb-b٥ۇ%[=G ~[cʤ2A(=tJ K+.m%R:Xlc[|V ٥~[- /b'2 /Z_/RrOKxVӉr-[}BJmJY/2hwYcK7D Ϧ,x^a*drc4신RR[x9\N@r:R[uY:Y<19RRMaKW^8rDx"^/A @ Dx"^/A @ Dx"^/A @ Dx"^/A @ Dx"^/A @ Dx"^/A @ Dx"^/A @ Dx"^/A @ Dx"^/O>IDATA @ Dx"^/A @ Dx"^/A @ Dx"^/A @ Dx"^/A @ Dx"^/A @ Dx"^/A @ Dx"^/A @ Dx"^/A @ Dx"^/A @ Dx"^/A @ Dx"^/A @ Dx"^/A @ Dx"^/A @ Dx"^/A @ Dx"^/A @ Dx"^/A @ Dx"^/A @ Dx"^/A @ Dx"^/A @ Dx"^/A @ Dx"^/A @ Dx"^/A @ Dx"^/A @ \d9kIENDB`
FIRST EVER 28th JUN - 8th SEP 2019
FREE
Launch Party!
June 28, 2019 17:30
FREE
Launch After Party!
June 28, 2019 20:00
PAY AS YOU FEEL
Stage Presence Workshop By Bloomin' Buds
June 29, 2019 10:00
PAY AS YOU FEEL
Bloomin' Borrow It
June 29, 2019 13:00
FREE
About A Buoy ~ Adventures In Adoption
June 30, 2019 18:30
FREE
BCB Radio Workshop - Youth Cafe
July 2, 2019 17:00
PAY AS YOU FEEL
Bradford Friendship Choir
July 2, 2019 18:00
FREE
Youth Cafe Showcase
July 3, 2019 19:30
PAY AS YOU FEEL
Super Trooper Improv - Show
July 5, 2019 19:00
PAY AS YOU FEEL
Super Trooper Improv - Workshop
July 6, 2019 13:00
PAY AS YOU FEEL
How to Cope with Dr Jenny Skinner
July 6, 2019 19:00
PAY AS YOU FEEL
I Am Perfect As Me - Panel Discussion
July 7, 2019 15:00
PAY AS YOU FEEL
Sian Davies - About Time
July 7, 2019 20:00
PAY AS YOU FEEL
Vulva's The Word
July 9, 2019 19:30
FREE
Bloomin' Buds Open Rehearsal
July 10, 2019 11:00
FREE
Poetry Workshop - Youth Cafe
July 10, 2019 17:00
PAY AS YOU FEEL
It's A PUNderful Life
July 10, 2019 20:00
PAY AS YOU FEEL
Death Cafe
July 11, 2019 11:00
FREE
Extinction Rebellion - Conscious Raising
July 11, 2019 18:00
PAY AS YOU FEEL
Elvis - As You've Never Seen Him Before!
July 11, 2019 20:00
PAY AS YOU FEEL
Party In The USA
July 12, 2019 19:30
PAY AS YOU FEEL
L Plates Laughs at Bradford Festival
July 14, 2019 21:00
PAY AS YOU FEEL
Open Mic Night
July 18, 2019 19:30
PAY AS YOU FEEL
Ginger Privilege
July 19, 2019 18:00
£11.37
Luisa Omielan - God Is A Woman (Work In Progress)
July 19, 2019 19:30
PAY AS YOU FEEL
Families Creative Workshop
July 20, 2019 10:00
PAY AS YOU FEEL
Fringe Theatre Scratch Night
July 20, 2019 16:30
PAY AS YOU FEEL
Lolshevism
July 20, 2019 19:00
£11.37
Luisa Omielan - God Is A Woman (Work In Progress)
July 20, 2019 19:30
PAY AS YOU FEEL
Brenda's got a baby - Parent & Baby Friendly Performance
July 21, 2019 13:00
£11.37
Luisa Omielan - God Is A Woman (Work In Progress)
July 21, 2019 13:30
FREE
Extinction Rebellion - Conscious Raising
July 23, 2019 18:00
FREE
Creative Networking - Youth Cafe
July 24, 2019 17:00
PAY AS YOU FEEL
Poetry's Not F***ing Boring!
July 25, 2019 19:00
PAY AS YOU FEEL
Bradford Bulls - A Mighty Fall From Grace
July 25, 2019 19:30
FREE
Edinburgh Preview Weekend @ TiTM
July 26, 2019 00:00
FREE
Edinburgh Preview Weekend @ TiTM
July 27, 2019 00:00
FREE
Edinburgh Preview Weekend @ TiTM
July 28, 2019 00:00
FREE
Frightening Fringe In
July 28, 2019 15:30
PAY AS YOU FEEL
L Plates Laughs
July 29, 2019 19:30
PAY AS YOU FEEL
The Mama Who Workshop
July 31, 2019 10:30
PAY AS YOU FEEL
It's A PUNderful Life
July 31, 2019 20:00
PAY AS YOU FEEL
Brenda's Got A Baby
August 1, 2019 19:00
FREE
Karaoke
August 1, 2019 19:30
PAY AS YOU FEEL
Ten x 9 Storytelling
August 2, 2019 19:00
PAY AS YOU FEEL
L Plates Female* Comedy Night
August 2, 2019 19:30
PAY AS YOU FEEL
Laugh Out Loud - Laughter Workshop
August 3, 2019 10:00
PAY AS YOU FEEL
Animal Extinction Workshop
August 3, 2019 11:00
PAY AS YOU FEEL
Bradford Friendship Choir
August 6, 2019 18:00
PAY AS YOU FEEL
Animal Extinction Workshop
August 7, 2019 11:00
PAY AS YOU FEEL
BlueGlasses Girl Workshop Series
August 7, 2019 13:00
PAY AS YOU FEEL
Poetry's Not F***ing Boring!
August 8, 2019 19:00
PAY AS YOU FEEL
Heart, Hands and Cake
August 10, 2019 14:00
PAY AS YOU FEEL
Animal Extinction Workshop
August 14, 2019 11:00
PAY AS YOU FEEL
BlueGlasses Girl Workshop Series
August 14, 2019 13:00
PAY AS YOU FEEL
Death Cafe
August 14, 2019 16:00
FREE
Karaoke
August 15, 2019 19:30
PAY AT DOOR
The City Gent
August 15, 2019 19:30
PAY AS YOU FEEL
Shuffle Comedy Night @ Shuttle Shuffle Festival
August 16, 2019 19:30
PAY AS YOU FEEL
AgeOfThe presents: Dragford
August 17, 2019 19:00
PAY AS YOU FEEL
BlueGlasses Girl Workshop Series
August 21, 2019 13:00
FREE
Creative Networking - Youth Cafe
August 21, 2019 17:00
PAY AS YOU FEEL
It's A PUNderful Life
August 21, 2019 20:00
PAY AS YOU FEEL
BlueGlasses Girl Workshop Series
August 28, 2019 13:00
FREE
Karaoke
August 29, 2019 19:30
PAY AS YOU FEEL
Cabaret of Consent
August 31, 2019 20:00
PAY AS YOU FEEL
Death Cafe
September 3, 2019 13:00
PAY AS YOU FEEL
Bradford Friendship Choir
September 3, 2019 18:00
PAY AS YOU FEEL
Madame Zucchini's Hot Political Potato Gameshow
September 5, 2019 20:00
PAY AS YOU FEEL
Satsumas and Sarees
September 7, 2019 19:00
PAY AS YOU FEEL
It's A PUNderful Life
September 7, 2019 20:00